[VIDEO] Không phận Liên bang Nga được bảo vệ như thế nào

Người lính
Binh chủng Kỹ thuật vô tuyến điện là nguồn thông tin chính về các mục tiêu trên không trung cho quân đội Nga.
Xem thêm