[VIDEO] Mỹ giải mật hàng trăm video các cuộc thử nghiệm hạt nhân

Người lính
Chính quyền Mỹ đã bắt đầu giải mật 750 bộ phim về thử nghiệm hạt nhân trong giai đoạn 1945-1962.
Xem thêm