[VIDEO] Sức mạnh khủng khiếp của Không quân Nga

Người lính
Ngày 12/8/1912, Nga hoàng ban sắc lệnh thành lập lực lượng Không quân, thuộc sự quản lý của Bộ Tổng tham mưu. Sau 100 năm, lực lượng Không quân Nga đã trở thành một trong những đội quân hùng mạnh bậc nhất trên thế giới.
Xem thêm