[VIDEO] Tăng cứu hỏa Nga phô diễn kỹ năng dập lửa

Người lính
Được thiết kế tương tự các dòng xe tăng T-72 và T-80 của Nga, nhưng các xe tăng này có còn có chức năng cứu hỏa, cứu hộ tại khu vực quân sự, xử lý cháy rừng.
Xem thêm