Video từ buồng lái F-15 Strike Eagle khi bay tầm thấp qua hồ Loch Ness

Người lính
F-15 Strike Eagle của Không quân Mỹ đã có chuyến bay tầm thấp ngoạn mục qua các cao nguyên và cả qua hồ Loch Ness huyền thoại nổi tiếng của Scotland.