[VIDEO] Uy lực tăng T-90 trên chiến trường

Người lính
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố băng video ghi lại công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của một tổ lái tăng T-90 nhân Ngày Chiến sĩ xe tăng Liên bang.
Xem thêm