Việc tiếp dầu cho tàu chiến trên biển diễn ra như thế nào?

Người lính
Việc tiếp dầu trên biển được thực hiện để giúp cho những chiếc tàu chiến có thể vận hành liên tục dài ngày ở các vùng biển xa căn cứ.