Việt Nam lần đầu tiên chế tạo thành công đạn chống tăng

Người lính
Đầu đạn là thanh kim loại có thể xuyên qua lớp thép của vỏ xe nhờ động năng tạo ra bởi khối lượng, tốc độ bay cực lớn.
Xem thêm