Vũ điệu của gần 1.400 UAV Trung Quốc trên thành Tây An

Người lính
1.374 máy bay không người lái đã phá kỷ lục thế giới Guinness khi cùng bay và thắp sáng trời đêm Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.