‘Vũ khí tối thượng’ có thể hủy diệt mọi thứ của Mỹ mạnh tới đâu?

Người lính
Vũ khí hủy diệt mới của Mỹ được cho là có thể bắn phá mọi mục tiêu: trên biển, trên không, trên bộ và thậm chí là cả rìa bầu khí quyển.