Xạ thủ B41 tiêu diệt mục tiêu trên trường bắn Cẩm Khê

Người lính
Để đánh bại đối phương trong cuộc diễn tập PT-19 vừa kết thúc sáng nay, phía ta bố trí các loại hỏa lực B41, ĐKZ, các loại cối, súng máy phòng không 12,7mm, đại liên, trung liên, tiểu liên AK...
Xem thêm