Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV

Người lính
Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV