Xe tăng T-90S, T-90MS cùng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT

Người lính
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, T-90MS cùng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT khai hỏa trên thao trường

VIDEO MỚI NHẤT