Xem binh sĩ học cách lột da, ăn sống tắc kè để sinh tồn

Người lính
Vị thủ lĩnh quân đội Thái Lan lột da và ăn tươi nuốt sống tắc kè nhằm thị phạm cho tân binh về bài học sinh tồn trong rừng rậm.

VIDEO MỚI NHẤT