Xem lựu pháo M777 - Niềm tự hào của pháo binh Mỹ nhả đạn

Người lính
Tầm bắn xa, chính xác và độ công phá lớn, M777 được coi là niềm tự hào của lực lượng pháo binh Mỹ.