Xem máy bay AC-130 Spectre phô diễn sức mạnh trên bầu trời

Người lính
AC-130 Spectre là vũ khí độc đáo có thể làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực, ngăn chặn trên không, hỗ trợ cho các hoạt động đặc biệt trên mặt đất.