Xem Nga - Trung - Iran tập trận hải quân quy mô chưa từng có

Người lính
Nga - Trung Quốc - Iran đang tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lớn chưa từng có, nhằm mục đích diễn tập chống cướp biển và chống khủng bố.
Xem thêm