Xem tàu ngầm hạt nhân Anh phóng tên lửa liên lục địa Trident II

Người lính
Cùng với HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious và HMS Vigilant, tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant thuộc lớp Vanguard được trang bị hệ thống tên lửa liên lục địa Trident II lừng danh do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.
Xem thêm