XM556 - Súng máy cầm tay nhỏ gọn nhất thế giới

Người lính
XM556 - Súng máy cầm tay nhỏ gọn nhất thế giới