Xứng danh Trường Đoàn trong Quân đội

Người lính
Trường Sĩ quan Chính trị - cái nôi đào tạo, cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân, học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đảm nhận cương vị chính trị viên, chính trị viên phó, phụ trách công tác Đoàn ở các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Bởi vậy, nhà trường đã được định danh Trường Đoàn trong Quân đội.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT