Y-8F-200, vận tải cơ Trung Quốc sản xuất vừa rơi ở Myanmar

Người lính
Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn chiều nay là một trong 6 vận tải cơ Y-8F-200 do nước này mua từ Trung Quốc.
Xem thêm