Hành trình con người vượt qua những dịch bệnh lịch sử

Video
Nhờ sự tiến bộ của khoa học, con người có thể tránh phạm sai lầm và giành chiến thắng dễ dàng hơn trong cuộc đại chiến với dịch bệnh.