Hành trình xuyên đêm của trạm ISS trong 32 giây

Video
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố video có thời lượng 32 giây, ghi lại hành trình di chuyển của trạm vũ trụ quốc tế (ISS) qua “vùng tối” của trái đất.