Hé lộ về máy bay cường kích Mỹ A-4 Skyhawk từng bị Việt Nam bắn hạ

Video
Trong Chiến tranh Việt Nam, phi công John McCain (sau này là nghị sĩ Mỹ) đã từng lái một máy bay cường kích A-4 Skyhawk.