Hệ thống camera canh giữ nhà giá 30 triệu

Video
Với giá khoảng 30 triệu đồng, người dùng có thể trang bị hệ thống camera thông minh trong nhà để nhận các cảnh báo, đảm bảo an ninh.