Hệ thống đường hầm bí mật bên dưới Nhà Trắng

Video
Hệ thống hầm ngầm tối mật được xây dựng bên dưới Nhà Trắng để tổng thống Mỹ có thể sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.