Hệ thống giàn giáo đặc biệt trùng tu nhà thờ Đức Bà

Video
Hệ thống giàn giáo được chế tạo riêng và lắp đặt trong vòng 2 tháng để thay mái ngói và sửa chữa tháp chuông.