Hệ thống kiểm tra khóa cửa tự động sản xuất ở Việt Nam

Video
Một công ty sản xuất khóa cửa ở TP HCM đã tự thiết kế ra hệ thống kiểm định khóa trước khi cho sản xuất hàng loạt.