DMCA.com Protection Status

Hệ thống màng lưới thu nước sạch từ sương mù

Video
Thiết bị bao gồm các tấm màng thug om nước từ sương mù, mỗi ngày tạo ra 6.000 lít nước sạch, phục vụ 500 hộ dân tại Lima.