Heo bị tiêm thuốc an thần trước khi chuyển đến lò mổ

Video
Hầu hết các trại ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đều tiêm thuốc an thần cho heo trước khi vận chuyển đến nơi giết mổ.