Hết miễn phí, người Sài Gòn vẫn xếp hàng đi buýt sông

Video
Chính thức thu phí 15 nghìn đồng, tuyến buýt đường sông vẫn trong tình trạng hết vé, hành khách háo hức trải nghiệm.

VIDEO MỚI NHẤT