H'Hen Niê lọt top 5, trả lời ứng xử về phong trào Me Too

Video
Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê xuất sắc lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, trả lời bằng tiếng Việt trong phần thi ứng xử với câu hỏi về phong trào Me Too.