DMCA.com Protection Status

Hiểm họa rình rập từ những nhà kho cũ giữa lòng Hà Nội

Video
Những nhà kho cũ kỹ nằm sâu trong các khu dân cư ít được quan tâm đến vấn đề phòng chống cháy nổ, điều này rất nguy hiểm khi xảy ra cháy.