Hiểm họa từ thuốc lá điện tử

Video
Nhiều bạn chuyển sang hút thuốc lá điện tử như 1 giải pháp thay thế thuốc lá truyền thống. Thế nhưng bạn có biết rằng, đây cũng chính là một kẻ sát nhân đáng sợ.