Hiểm họa ung thư do chất tạo nạc thịt lợn Salbutamol

Video
Theo một số chuyên gia, Salbutamol là một trong những hoạt chất có khả năng gây ung thư nếu bị tích lũy nhiều trong cơ thể.
Xem thêm