Hiện trường vụ tai nạn của Schumacher

Video
Michael Schumacher bắt đầu mất kiểm soát sau khi vấp phải một mỏm đá rồi ngã lăn, đập lần lượt vào 3 hòn đá phía dưới. Đến phiến đã cuối cùng, đầu của Schumacher đập mạnh khiến mũ bảo hiểm vỡ đôi.
Xem thêm