Hiện tượng sét đánh ngược không thể nhìn thấy bằng mắt

Video
Hiện tượng sét đánh ngược xảy ra khi cột thu lôi hay một vật gì đó hút đủ tĩnh điện của tia sét sau đó phóng ngược trở lại bầu khí quyển. Chúng rất khó để quan sát bằng mắt thường.