Hình ảnh khó tin về 'quy trình' sản xuất Mứt Xuân Đỉnh

Video
Gần Tết, các cơ sở sản xuất mứt ở làng nghề truyền thống Xuân Đỉnh (Hà Nội) càng nhộn nhịp, công nhân làm việc luôn tay. Mứt phơi cả góc đường lẫn bãi trống, gà chó và ruồi vô tư lượn quanh.