Hình ảnh máy bay quân sự đặc biệt CV-22 Osprey của không quân Mỹ

Video
Chiếc máy bay CV-22 Osprey rất linh hoạt, vừa có thể cất hạ cánh theo phương thẳng đứng vừa bay ngang với tốc độ cao như máy bay cánh quạt.

VIDEO MỚI NHẤT