Hình ảnh máy bay trực thăng MH-53 của đặc nhiệm không quân Mỹ

Video
Sau đây là chùm ảnh khá ấn tượng về máy bay trực thăng MH-53 mà lực lượng đặc nhiệm không quân Mỹ sử dụng trong huấn luyện và tác chiến.