DMCA.com Protection Status

Hình ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chiến khu Việt Bắc

Video
Tròn 5 năm ngày mất của Đại tướng (4/10/2013), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu quý.