Hình ảnh thanh niên sử dụng bóng cười trong lễ hội âm nhạc

Video
Trong tiếng nhạc chát chúa của lễ hội âm nhạc Trip to the Moon, không khó để bắt gặp các thanh niên đang sử dụng bóng cười.