Hình dáng cơ thể bạn tiết lộ nguy cơ sức khỏe như thế nào

Video
Người thân hình quả táo thường tích mỡ nội tạng nhưng dễ giảm cân; cơ thể đồng hồ cát thì dễ tích mỡ toàn thân.