Hình dáng đường đua F1 xây dựng tại Hà Nội

Video
Đường đua F1 dài 5,57 km, trong đó hơn 1,5 km đường sẽ được xây mới. Đây sẽ là đường đua dài thứ hai trên thế giới.
Xem thêm