HLV Park Hang Seo, hơn cả một người thầy

Video
Tận tâm chăm lo cho các học trò từng chút một. Có ai ngờ một ông thầy ngủ gật lành lành, lại có thể làm được những điều to lớn như thế!