HLV Park Hang Seo nổi cáu trong đường hầm

Video
HLV Park Hang Seo nổi cáu với nhân viên của BTC trong đường hầm sau khi bị truất quyền chỉ đạo.