Hổ âm thầm phục kích, hạ gục lợn rừng trong một phát cắn

Video
Sau khi hạ gục lợn rừng, con hổ để lại chiến lợi phẩm của mình và đi nằm nghỉ. Điều đó thể hiện sự tự tin khi nó ở trong lãnh thổ của mình.

VIDEO MỚI NHẤT