'Hô biến' bệnh viện bỏ hoang thành khu điều trị Covid-19

Video