Hố đất sụt ở Biển Chết - vẻ đẹp của sự tàn phá

Video
Biển Chết đang co lại khoảng một mét mỗi năm, để lại hàng nghìn hố đất sụt lớn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau.

VIDEO MỚI NHẤT