Hổ hạ sát cá sấu khổng lồ

Video
Hổ rình rập xung quanh đầm lầy và chờ con mồi xuất hiện rồi hạ sát, dù cố vùng vẫy cá sấu khổng lồ cũng không thoát được hàm răng của chúa sơn lâm.
Xem thêm